Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 127/2017 vp Täysistunto Torstai 30.11.2017 klo 16.02

1.  Nimenhuuto

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Petteri Orpo sisäministeri Paula Risikko kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ulkoasiainministeri Timo Soini työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 180/2017 vp
Lähetekeskustelu

4.  Lakialoite laiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan asettamisesta

LakialoiteLA 78/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 103/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 28/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 70 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 17/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain, riistahallintolain ja riistavahinkolain 46 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta

Hallituksen esitysHE 156/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 22/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 116/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

15.  Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2016

KertomusK 6/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 10/2017 vp
Ainoa käsittely

16.  Hallituksen vuosikertomus 2016Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 14/2017 vp
KertomusK 9/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

17.  Seuraava täysistunto