Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.28

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 127/2020 vp Täysistunto Perjantai 9.10.2020 klo 10.00—16.52

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.30. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.01. Täysistunto päättyi klo 16.52. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (10.00—11.53) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (11.53—13.30 ja 15.01—16.52). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-321464Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 8.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 157-163/2020 vp, joista esitys HE 160 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 8.10.2020 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2020 vp kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta: Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 630, 644, 646, 647, 649, 652, 653, 658, 659, 662, 665, 658/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 141/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2021 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 144/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 145/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta sekä ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsityksen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 150/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poronhoitolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 152/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 154/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 155/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 156/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi koulutuksen korvaamisesta annetun lain sekä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 160/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kuudenneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 131/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13.10.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.52.