Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 131/2018 vp Täysistunto Perjantai 14.12.2018 klo 13.00—13.28

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.28. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.00—13.28). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232359Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 13.12.2018 antanut hallituksen esitykset HE 302-313/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 452, 457, 464, 466, 467, 469-475, 479, 480, 482, 484/2018 vp. 

3.  Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 85/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi lakialoitteeseen LA 85/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tiedustelutoiminnan valvonnasta ja laiksi valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2017 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 17.12.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.28.