Viimeksi julkaistu 25.10.2022 13.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 133/2020 vp Täysistunto Tiistai 20.10.2020 klo 14.00—16.13

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.13. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.00) ja puhemies Anu Vehviläinen (16.00—16.13). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-325044Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 55/2020 vp. 

3. Jenna Simulan vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä ja sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 41/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4. Ari Koposen vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 42/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 167/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asian käsittely keskeytettiin. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 171/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi

Hallituksen esitysHE 168/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tullilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 172/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 174/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 59/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15. Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen

KansalaisaloiteKAA 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 20.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 

18. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 20.10.2020 klo 16.30. Täysistunto lopetettiin klo 16.13.