Viimeksi julkaistu 19.11.2021 11.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 134/2021 vp Täysistunto Tiistai 16.11.2021 klo 14.01—20.21

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 20.21. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.01—14.57 ja 16.54—20.21) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (14.57—16.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-409510Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 79/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Heli Järvisen ja varajäseneksi edustaja Jenni Pitkon. 

3.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 80/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Noora Koposen. 

4.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 81/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Jenni Pitkon. 

5.  Jussi Halla-ahon vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 157/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Jenna Simulan vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 158/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a ja 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 211/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 212/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle verontilityslain 12 ja 12 f §:n, tuloverolain 124 ja 124 b §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 213/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 214/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

Hallituksen esitysHE 215/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

13.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi Eduskunnan kirjastosta annetun lain kumoamisesta

LakialoiteLA 48/2021 vpPauli Kiuru kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2021 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla

KansalaisaloiteKAA 9/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 9/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinvastuulain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 31/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 117/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 101/2021 vp
LakialoiteLA 47/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 101/2021 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 47/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

20.  Lakialoite laiksi luottotietolain 18 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 86/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

21.  Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 87/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

22.  Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 88/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 89/2020 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 24/2021 vpInka Hopsu vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

25.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a ja 127 b §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 30/2021 vpSari Sarkomaa kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

26.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöTuVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

28.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 17.11.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.21.