Viimeksi julkaistu 11.2.2022 16.36

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 136/2021 vp Täysistunto Torstai 18.11.2021 klo 16.00—19.38

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.38. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.00—17.55) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.55—19.38). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-410851Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä puolustusministeri Antti Kaikkonen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1.  Suullinen kysymys hallituksen suhtautumisesta EU:n metsälinjaukseen (Ritva Elomaa ps)

Suullinen kysymysSKT 203/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2.  Suullinen kysymys hallituksen kannasta EU:n taksonomia-esitykseen (Janne Sankelo kok)

Suullinen kysymysSKT 204/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3.  Suullinen kysymys maatalouden kannattavuudesta (Antero Laukkanen kd)

Suullinen kysymysSKT 205/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4.  Suullinen kysymys ministerien vastuusta maskikaupoissa (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 206/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5.  Suullinen kysymys Glasgow'n ilmastokokouksen saavutuksista (Mikko Ollikainen r)

Suullinen kysymysSKT 207/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6.  Suullinen kysymys puolustusyhteistyöstä EU:ssa (Ano Turtiainen vkk)

Suullinen kysymysSKT 208/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7.  Suullinen kysymys sopimuspalokuntien toiminnan turvaamisesta (Tuula Väätäinen sd)

Suullinen kysymysSKT 209/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.8.  Suullinen kysymys lasten ja nuorten suomen kielen taidoista (Pekka Aittakumpu kesk)

Suullinen kysymysSKT 210/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.  Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta

KeskustelualoiteKA 11/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 183/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 24/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 195/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 136/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 174/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

9.  Uhanalaisten lajien metsästäminen kiellettävä metsästyslaissa

KansalaisaloiteKAA 9/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 23/2021 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi rikoslain 23 luvun 9 §:n sekä pakkokeinolain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2021 vpMia Laiho kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

12.  Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 34/2021 vpMia Laiho kok 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

13.  Lakialoite laiksi opintotukilain 15 d §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 29/2021 vpPekka Aittakumpu kesk ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta

LakialoiteLA 31/2021 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 12 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 35/2021 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 36/2021 vpAri Koponen ps 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 19.11.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.38.