Viimeksi julkaistu 25.10.2022 13.51

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 137/2020 vp Täysistunto Perjantai 23.10.2020 klo 13.00—13.33

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.33. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.33). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-326542Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 22.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 183-189/2020 vp. 

2.2. Hallituksen esityksen peruuttaminen

Valtioneuvosto on 22.10.2020 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 137/2020 vp. Työjärjestyksen mukaisesti asian käsittely lopetetaan. 

2.3. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 20.10.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 116-123/2020 vp. 

2.4. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 670, 674, 679, 681, 686, 687, 689, 695-699, 701-706, 708, 710, 716, 718-720, 724/2020 vp. 

3. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 55/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Mia Laihon. 

4. Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 56/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Matias Marttisen. 

5. Puolustusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 57/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi puolustusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Sofia Vikmanin. 

6. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 58/2020 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Sofia Vikmanin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 24/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 118/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi energiatehokkuuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2020 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 134/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 134/2020 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 139/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 164/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroista tunnustamista Euroopan unionissa koskevan asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 102/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 102/2020 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 8/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 59/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi tietosuojalain ja henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 54 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2020 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 30/2020 vp tarkoitetun yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun selityksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 30/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 125/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 127/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.11.2020 pidettävään täysistuntoon. 

17. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 3.11.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.33.