Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 142/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 16.1.2019 klo 14.00—16.24

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.24. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.00—15.57) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (15.57—16.24). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238878Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta

Hallituksen esitysHE 195/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta

KeskustelualoiteKA 8/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta

KeskustelualoiteKA 10/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuustutkintalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 250/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 250/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 184/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 184/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 86/2018 vpOuti Alanko-Kahiluoto vihr ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi tuloverolain 116 c §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 87/2018 vpVille Skinnari sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 89/2018 vpVille Skinnari sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 228/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 26/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.1.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.24.