Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 152/2018 vp Täysistunto Perjantai 1.2.2019 klo 13.04—13.33

Täysistunto alkoi klo 13.04. Täysistunto päättyi klo 13.33. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.04—13.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-243248Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 31.1.2019 antanut hallituksen esityksen HE 319/2018 vp. 

3.  Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

VälikysymysVK 3/2018 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 290/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 290/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 26/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 217/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 90/2018 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

7.  Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 94/2018 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 270/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 37/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 318/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 38/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Hallituksen esitysHE 256/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 5.2.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.33.