Viimeksi julkaistu 20.12.2021 20.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 153/2021 vp Täysistunto Torstai 16.12.2021 klo 10.00—20.38

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.07. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 20.38. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (10.00—13.07 ja 16.01—17.07) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.07—20.38). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-418170Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 36/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 226/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksen (HE 146/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2021 vp
Hallituksen esitysHE 216/2021 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-429/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 33/2021 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

3.1.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 

3.2.  Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 

3.3.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 

3.4.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 

3.5.  Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 

3.6.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 

3.7.  Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

3.8.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

4.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

4.1.  Suullinen kysymys oleskeluluvista (Jenna Simula ps)

Suullinen kysymysSKT 227/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.2.  Suullinen kysymys sote-uudistuksen aikataulusta (Petteri Orpo kok)

Suullinen kysymysSKT 228/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.3.  Suullinen kysymys terveydenhuoltoalan henkilöstöpulasta (Sari Tanus kd)

Suullinen kysymysSKT 229/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.4.  Suullinen kysymys oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnista (Inka Hopsu vihr)

Suullinen kysymysSKT 230/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.5.  Suullinen kysymys koronatuista (Jussi Saramo vas)

Suullinen kysymysSKT 231/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.6.  Suullinen kysymys ruuantuotannon kannattavuudesta (Anders Norrback r)

Suullinen kysymysSKT 232/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.7.  Suullinen kysymys hallituksen kehysneuvotteluista (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 233/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.8.  Suullinen kysymys hätäkeskusten työvoimapulasta (Riitta Mäkinen sd)

Suullinen kysymysSKT 234/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.9.  Suullinen kysymys joulupukin työmahdollisuuksien turvaamisesta (Riikka Purra ps)

Suullinen kysymysSKT 235/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä noottienvaihdolla Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 219/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 20/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 219/2021 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 219/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 17.12.2021 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.38.