Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 156/2018 vp Täysistunto Perjantai 8.2.2019 klo 13.02—13.11

Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 13.11. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.02—13.11). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-245150Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 7.2.2019 antanut hallituksen esitykset HE 321, 322/2018 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 553-563, 565, 570, 571, 575/2018 vp. 

3.  Välikysymys vanhusten hoidon tilasta

VälikysymysVK 3/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-245084
Epäluottamusehdotus 6.2.2019
Liite 3A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 178/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 235/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 235/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 96/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Joona Räsäsen. 

7.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 97/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Sirpa Paateron. 

8.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 98/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Antti Lindtmanin. 

9.  Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 99/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Pia Viitasen ja varajäseneksi edustaja Riitta Mäkisen. 

10.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 100/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Maria Tolppasen. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 270/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 14/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 270/2018 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 270/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 37/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 318/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 38/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 318/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 13/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 13/2018 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Hallituksen esitysHE 256/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 30/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 256/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 19/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 247/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 29/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 114/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 23/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 24/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 251/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 157/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 39/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 40/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 203/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

25.  Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 202/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 30/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 12.2.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.11.