Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 167/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 16.12.2020 klo 9.59—20.32

Täysistunto alkoi klo 09.59. Täysistunto päättyi klo 20.32. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (9.59—11.56 ja 15.59—17.59), toinen varapuhemies Juho Eerola (11.56—13.58 ja 17.59—19.42) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.58—15.59 ja 19.42—20.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-343136Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Hallituksen esitysHE 227/2020 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-370/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2020 vp
Ainoa käsittely

Asian käsittely keskeytettiin. 

2.1.  Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.2.  Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.3.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.4.  Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.5.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.6.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

2.7.  Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 148/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 28/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 148/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 184/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 184/2020 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 230/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 44/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 230/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.12.2020 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.32.