Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
18
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 14.6.2019 klo 13.00—13.24
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.24. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.00—13.24). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255638
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 13.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 4/2019 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 (K 14/2019 vp). 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 12.6.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2019 vp: Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018. 
2.4
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 13.6.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 3/2019 vp: Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä. 
2.5
Muut ilmoitukset
Teuvo Hakkarainen on ilmoittanut keskeyttävänsä edustajantoimensa hoitamisen 2.7.2019 alkaen siirtyessään Euroopan parlamentin jäseneksi. 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
5
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18.6.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.24. 
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 14.45