Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 22/2021 vp Täysistunto Torstai 11.3.2021 klo 17.50—18.44

Täysistunto alkoi klo 17.50. Täysistunto päättyi klo 18.44. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (17.50—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—18.44). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-358315Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 11.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 29-32/2021 vp. 

3.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 § on kumottava siltä osin kuin ne koskevat toimivaltuuksien soveltamista Ahvenanmaan maakunnassa ja että muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 

5.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Muu asiaM 3/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 15/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 16.3.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.44.