Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 29/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 24.3.2021 klo 14.02—14.58

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto päättyi klo 14.58. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (14.02—14.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-361542Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2021 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2021 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2021 lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 189/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-361501
Mauri Peltokankaan lausumaehdotus
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 189/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 25.3.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.58.