Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 31/2020 vp Täysistunto Tiistai 24.3.2020 klo 14.03—23.10

Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto keskeytettiin klo 19.58. Täysistuntoa jatkettiin klo 20.15. Täysistunto päättyi klo 23.10. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.03—15.58 ja 20.15—21.57), toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.58—19.58 ja 21.57—23.10). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-292538Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Välikysymys hallituksen turvapaikkapolitiikasta VK 1/2020 vp on peruuntunut allekirjoitusten peruuttamisen vuoksi, ja asian käsittely on päättynyt. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on 19.3.2020 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 3/2020 vp. 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 23.3.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2020 vp: Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 24/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4.  Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Muu asiaM 6/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään keskiviikkona 25.3.2020 klo 11.00 mennessä. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 1/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 100/2019 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2020 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta

Hallituksen esitysHE 87/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 87/2019 vp sisältyvät 1.-6. ja 8.-41. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 87/2019 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 9/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2020 vp sisältyvän eduskunnan työjärjestystä koskevan päätösehdotuksen. Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2020 vp sisältyvän eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön muutosehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi. 

11.  Ilmoituksia

11.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 24.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 25/2020 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

13.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 25.3.2020 klo 15.00. Täysistunto lopetettiin klo 23.10.