Viimeksi julkaistu 25.4.2022 12.57

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 31/2022 vp Täysistunto Torstai 24.3.2022 klo 16.01—18.15

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 18.15. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (16.01—17.57) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.57—18.15). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-15273Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys määrärahojen kohdentamisesta kriisiaikana (Mikko Lundén ps)

Suullinen kysymysSKT 48/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys hallituksen kehysneuvotteluista (Kai Mykkänen kok)

Suullinen kysymysSKT 49/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys Ukrainasta paenneiden majoittamisesta (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 50/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys Ukrainasta paenneiden auttamisesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 51/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys ukrainalaisten auttamisesta (Ano Turtiainen vkk)

Suullinen kysymysSKT 52/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6. Suullinen kysymys rasismin vastaisista toimista oppilaitoksissa (Merja Mäkisalo-Ropponen sd)

Suullinen kysymysSKT 53/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7. Suullinen kysymys pohjoismaisesta yhteistyöstä turvallisuuspolitiikassa (Pasi Kivisaari kesk)

Suullinen kysymysSKT 54/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.8. Suullinen kysymys rasismin vastaisista toimista (Inka Hopsu vihr)

Suullinen kysymysSKT 55/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.9. Suullinen kysymys henkilöstön riittävyydestä julkisella sektorilla (Katja Hänninen vas)

Suullinen kysymysSKT 56/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.10. Suullinen kysymys kevään ylioppilaista (Mikko Ollikainen r)

Suullinen kysymysSKT 57/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020

KertomusK 17/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 17/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

4. Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 1/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 48/2019 vp laatimaan mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

5. Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 6/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 29.3.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.15.