Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 32/2021 vp Täysistunto Perjantai 26.3.2021 klo 13.03—20.32

Täysistunto alkoi klo 13.03. Täysistunto keskeytettiin klo 14.48. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.00. Täysistunto päättyi klo 20.32. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.03—14.48, 15.00—15.04 ja 17.00—18.59) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (15.04—17.00 ja 18.59—20.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-362483Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 25.3.2021 antanut hallituksen esitykset HE 39, 40/2021 vp, joista esitys HE 39 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 53, 55, 58, 62, 65, 68, 70, 71, 74–85, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 100, 102, 119/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä

Hallituksen esitysHE 33/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-362393
Epäluottamusehdotus 26.3.2021
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 33/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2021 vp
Lähetekeskustelu

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Muu asiaM 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 5/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja kumotaan siltä osin kuin se koskee määräajoista poikkeamista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa ja että asetusta ei muilta osin kumota. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 261/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 252/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 27/2021 vp
Hallituksen esitysHE 37/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on sunnuntaina 28.3.2021 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.32.