Viimeksi julkaistu 25.4.2022 13.00

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 32/2022 vp Täysistunto Tiistai 29.3.2022 klo 14.00—21.30

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 21.30. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—15.58 ja 17.58—21.30) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—17.58). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-15940Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 24.3.2022 antanut hallituksen esitykset HE 31-35/2022 vp. 

3. Ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen yhteisön reaktioista Venäjän hyökkäykseen

KeskustelualoiteKA 9/2022 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

4. Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 19/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottotietolain, maksupalvelulain 86 §:n ja rikosrekisterilain 4 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 11/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 6/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 12/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 12/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 241/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 44/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 2/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 241/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain kumoamisesta ja poliisin hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 217/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 217/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilun voimassaolon jatkamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 17/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 17/2022 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 4/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14. Lakialoite laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

LakialoiteLA 13/2022 vpJari Kinnunen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

15. Lakialoite laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta

LakialoiteLA 16/2022 vpSuna Kymäläinen sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

16. Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 17/2022 vpMari Rantanen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

17. Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 18/2022 vpJuha Mäenpää ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 232/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2022 pidettävään täysistuntoon. 

20. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 30.3.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 21.30.