Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 33/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59—20.33

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 20.33. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.59—16.59), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.59—19.31) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (19.31—20.33) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-51611Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain 89 ja 108 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 147/2015 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 147/2015 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Välikysymys korkeakoulutukseen ja opintotukeen kohdistuvista leikkauksista

VälikysymysVK 1/2016 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 141/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 142/2015 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle panostajalaiksi

Hallituksen esitysHE 134/2015 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 2/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 7.4.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.33.