Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 35/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 7.4.2021 klo 14.01—15.57

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto keskeytettiin klo 14.29. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.45. Täysistunto päättyi klo 15.57. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (14.01—14.29 ja 14.45—15.57). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-364056Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto on 6.4.2021 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 1/2021 vp eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta, ja se otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2020 (K 1/2021 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia pantiin pöydälle seuraavaan täysistuntoon. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 18/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 29/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

8.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 a ja 58 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 8.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 7.4.2021 klo 16.10. Täysistunto lopetettiin klo 15.57.