Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 38/2021 vp Täysistunto Perjantai 9.4.2021 klo 13.00—14.20

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.34. Täysistuntoa jatkettiin klo 14.15. Täysistunto päättyi klo 14.20. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.34 ja 14.15—14.20). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-364790Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 8.4.2021 antanut hallituksen esitykset HE 44-50/2021 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 8.4.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 1/2021 vp: Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko. 

2.3.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 8.4.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (M 6/2021 vp). 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 59, 86, 88, 92, 93, 95, 98, 99, 101, 103–118, 120–126, 128–136, 138–141, 143, 145–150, 154, 160, 165, 168/2021 vp. 

2.5.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 7.4.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 21-32/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun hallituksen esityksen (HE 27/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 27/2021 vp
Hallituksen esitysHE 37/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esityksiin HE 27/2021 vp ja HE 37/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Muu asiaM 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 6/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 28.3.2021 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asian käsittely päättyi. 

5.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 9.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 9.4.2021 klo 14.30. Täysistunto lopetettiin klo 14.20.