Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 39/2016 vp Täysistunto Tiistai 19.4.2016 klo 13.58—19.26

Täysistunto alkoi klo 13.58. Täysistunto päättyi klo 19.26. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (13.58—16.58) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (16.58—19.26) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-54038Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 14.4.2016 antanut hallituksen esitykset HE 59-62/2016 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 14.4.2016 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2015 (K 6/2016 vp). 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 34, 54, 71, 84, 92, 106, 144, 148, 152, 155, 157, 160, 162-166, 168, 170, 171/2016 vp. 

3.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään 13.5.2016. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle tullilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 153/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2016 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 153/2015 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 16. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.4.2016 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.26.