Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 39/2021 vp Täysistunto Perjantai 9.4.2021 klo 14.30—14.33

Täysistunto alkoi klo 14.30. Täysistunto päättyi klo 14.33. 

Puhetta johti puhemies Anu Vehviläinen (14.30—14.33). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-364795Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 8 a luvun soveltamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2021 vp sisältyvän ehdotuksen mietinnön mukaisena. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 18/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 14.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 

4.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 14.4.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.33.