Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 42/2021 vp Täysistunto Torstai 15.4.2021 klo 18.39—18.58

Täysistunto alkoi klo 18.39. Täysistunto päättyi klo 18.58. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Juho Eerola (18.39—18.58). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-366181Liite 1A

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 

2.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Muu asiaM 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 8/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta annettu valtioneuvoston asetus (275/2021) kumotaan siltä osin kuin se koskee asetuksen soveltamista Pohjois-Savon maakunnassa ja että asetusta ei muilta osin kumota. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 41/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 

5.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 20.4.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.58.