Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.20

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 43/2021 vp Täysistunto Tiistai 20.4.2021 klo 14.00—15.03

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 15.03. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.00—15.03). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-366861Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut hallituksen esitykset HE 51-56/2021 vp, joista esitykset HE 52 ja 53 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 2/2021 vp valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032. 

2.3.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 20/2021 vp. 

2.4.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (M 7/2021 vp). 

3.  Jouni Ovaskan vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 11/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Mikko Kinnusen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 12/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Hallituksen esitysHE 53/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 255/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 16/2021 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 5/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 18/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 41/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 22.4.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.03.