Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.37

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 44/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 27.4.2016 klo 14.00—18.04

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.04. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.00—15.55) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (15.55—18.04) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-56296Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2016 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2015

KertomusK 2/2016 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 50/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Lakialoite laiksi kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 18/2016 vpRami Lehto ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Lakialoite laiksi omakoti- ja pientalojen kuntotarkastajien pätevyydestä

LakialoiteLA 19/2016 vpPentti Oinonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

8.  Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 20/2016 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2016 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2016 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.4.2016 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.04.