Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
44
2021 vp
Täysistunto
Torstai 22.4.2021 klo 16.00—17.02
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 17.02. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.02). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-367741
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 20.4.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2021 vp: Lakialoite turpeen energiakäytön lopettamiseksi. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
tiede- ja kulttuuriministeri
Annika
Saarikko
valtiovarainministeri
Matti
Vanhanen
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
sisäministeri
Maria
Ohisalo
opetusministeri
Jussi
Saramo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys teollisuuden kilpailukyvystä (Ritva Elomaa ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työttömyysturvasta (Juho Kautto vas)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys hallituksen työllisyyspäätöksistä (Arto Satonen kok)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys EU-maksuista (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys lasten ja nuorten tukipalveluista (Antero Laukkanen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys opiskelijoiden mielenterveyspalveluista (Pekka Aittakumpu kesk)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys kansallisesta akkustrategiasta (Tuula Väätäinen sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ulkomaisten investointien houkuttelemisesta (Joakim Strand r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys työperäisestä maahanmuutosta (Inka Hopsu vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 14/2021 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi edustaja Antti Kurvisen. 
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 15/2021 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Tuomas Kettusen. 
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 16/2021 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Jouni Ovaskan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 22.4.2021 pidettävään täysistuntoon. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 22.4.2021 klo 17.10. Täysistunto lopetettiin klo 17.02. 
Viimeksi julkaistu 28.4.2021 13.44