Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
45
2021 vp
Täysistunto
Torstai 22.4.2021 klo 17.10—17.18
Täysistunto alkoi klo 17.10. Täysistunto päättyi klo 17.18. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.10—17.18). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-367757
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 53/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
3
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 23.4.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.18. 
Viimeksi julkaistu 22.4.2021 18.52