Viimeksi julkaistu 23.6.2022 11.00

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 49/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 4.5.2022 klo 14.00—16.43

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.43. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.43). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-23843Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 238/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-31243
Lausumaehdotus 4.5.2022
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 238/2021 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 15, 89/2020 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 3/2022 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4. Ano Turtiaisen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 6/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5. Jari Ronkaisen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 16/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

9. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 30/2022 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

11. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

12. Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

KansalaisaloiteKAA 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

KertomusK 4/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

14. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

KertomusK 5/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

15. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 5.5.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.43.