Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.34

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 52/2020 vp Täysistunto Torstai 9.4.2020 klo 10.00—10.54

Täysistunto alkoi klo 10.00. Täysistunto keskeytettiin klo 10.06. Täysistuntoa jatkettiin klo 10.11. Täysistunto keskeytettiin klo 10.22. Täysistuntoa jatkettiin klo 10.30. Täysistunto päättyi klo 10.54. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (10.00—10.06, 10.11—10.22 ja 10.30—10.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296409Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 8.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 41, 42/2020 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 151, 157, 163, 167, 169, 170, 178/2020 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-296380
Lausumaehdotus 9.4.2020
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2020 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. ja 4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2020 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2020-AK-296401
Lausumaehdotus 9.4.2020
Liite 4A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 38/2020 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 7/2020 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 109/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 109/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 21/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Ilmoituksia

8.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 9.4.2020 antanut hallituksen esityksen HE 43/2020 vp. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 14.4.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 10.54.