Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
54
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.10.2015 klo 14.00—19.34
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.34. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.00—16.59) ja toinen varapuhemies Paula Risikko (16.59—19.34) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-20702
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 26/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi siemenkauppalain muuttamisesta ja kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 22.10.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo. 
Viimeksi julkaistu 19.1.2016 14.18