Viimeksi julkaistu 13.5.2022 15.18

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 55/2022 vp Täysistunto Perjantai 13.5.2022 klo 13.03—13.30

Täysistunto alkoi klo 13.03. Täysistunto päättyi klo 13.30. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.03—13.29). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-26314Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 12.5.2022 antanut hallituksen esitykset HE 71-76/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 124, 172, 185, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 213/2022 vp. 

2.3. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 11.5.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 46, 48-56/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 40/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 33/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 16.5.2022 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30.