Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.10

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 59/2017 vp Täysistunto Keskiviikko 24.5.2017 klo 13.58—18.30

Täysistunto alkoi klo 13.58. Täysistunto päättyi klo 18.30. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Arto Satonen (13.58—15.34), puhemies Maria Lohela (15.34—17.03) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.03—18.30). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-127878Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2017 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 9/2017 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 33/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2016

KertomusK 4/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 30.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 30.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.30.