Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 62/2017 vp Täysistunto Torstai 1.6.2017 klo 15.59

1.  Nimenhuuto

2.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Juha Sipilä ulkoasiainministeri Timo Soini kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula valtiovarainministeri Petteri Orpo puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä oikeusministeri Antti Häkkänen 

3.  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KansalaisaloiteKAA 3/2017 vp
Lähetekeskustelu

4.  Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 6/2017 vpThomas Blomqvist ym. 
Lähetekeskustelu

5.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 9/2017 vp
Lähetekeskustelu

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2017 vp
Toinen käsittely

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2017 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2017 vp
Toinen käsittely

9.  Lakialoite laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 20/2017 vpAnna Kontula vas ym. 
Lähetekeskustelu

10.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 10/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

11.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 11/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

12.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2016

KertomusK 12/2017 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

13.  Seuraava täysistunto