Viimeksi julkaistu 6.7.2022 16.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 62/2022 vp Täysistunto Tiistai 24.5.2022 klo 14.00—16.25

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.25. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—15.58) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.58—16.25). 

Romanian senaatin puhemies Florin Cîțu seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14.07. 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-28922Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 37-42/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2022 vp
LakialoiteLA 7/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 37/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 7/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 52/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 2 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 21/2022 vpVeronica Rehn-Kivi ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

9. Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2022 vpSuldaan Said Ahmed vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

10. Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2022 vpSuldaan Said Ahmed vas ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

11. Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 6/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12. Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 3/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

14. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 25.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.25.