Viimeksi julkaistu 7.7.2022 14.27

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 63/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 25.5.2022 klo 14.00—16.04

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.04. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.00—16.04). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-29321Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 27/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

3. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2021

KertomusK 11/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

4. Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 3/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 3/2022 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 66/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Lakialoite laiksi vammaisasiavaltuutetusta

LakialoiteLA 55/2021 vpSebastian Tynkkynen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7. Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 10/2022 vpSanni Grahn-Laasonen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

8. Ilmoituksia

8.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 25.5.2022 antanut hallituksen esitykset HE 79-86/2022 vp. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 31.5.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.04.