Viimeksi julkaistu 21.7.2022 14.15

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 64/2022 vp Täysistunto Tiistai 31.5.2022 klo 14.00—18.23

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.23. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.00—16.54) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.54—18.23). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-30045Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 43-46/2022 vp. 

2.2. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 24.5.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 57-63/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 55/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 38/2022 vp ja HE 57/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2022 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 44/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Hallituksen esitysHE 56/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 3/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 56/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Hallituksen esitysHE 18/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 1.6.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.23.