Viimeksi julkaistu 1.6.2022 16.42

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 65/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 1.6.2022 klo 13.59—14.56

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 14.56. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—14.42) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.42—14.56). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-30394Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2021 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 13, 20/2022 vp). 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 83/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuenHallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 56/2021 vp
Hallituksen esitysHE 18/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 56/2021 vp sisältyvien 1.-92. ja 94.-109. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen HE 18/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 56/2021 vp sisältyvän 93. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 110.—112. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Lakialoite laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 25/2022 vpJanne Sankelo kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 2.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

9. Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

LakialoiteLA 33/2022 vpAnne Kalmari kesk 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

10. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 2.6.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.56.