Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 67/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 20.11.2019 klo 14.00—19.45

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.45. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—16.16), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.16—18.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.00—19.45). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-275463Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 8/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-275183
Lausumaehdotukset 19.11.2019
Liite 2A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 67/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2019 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2019 vp sisältyvän ehdotuksen valtion neljänneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2019 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

KeskustelualoiteKA 3/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

KeskustelualoiteKA 4/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

6.  Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

KeskustelualoiteKA 5/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

7.  Keskustelualoite liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020

KeskustelualoiteKA 6/2019 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

8.  Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 25/2019 vpSari Essayah kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

9.  Lakialoite laiksi opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2019 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10.  Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 27/2019 vpPäivi Räsänen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

11.  Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta

LakialoiteLA 28/2019 vpAntero Laukkanen kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

12.  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2018

KertomusK 16/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 82/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 26/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:n ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 21.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.45.