Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 68/2018 vp Täysistunto Maanantai 18.6.2018 klo 13.59—15.30

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.30. 

Puhetta johti puhemies Paula Risikko (13.59—15.30). 

Intian parlamentin puhemies Sumitra Mahajan seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-197839Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Uusi edustaja

Ilmoitettiin uusi edustaja. 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 13.6.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 36/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.3.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2017 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017 (K 12, 16/2018 vp). 

2.4.  Vaalien toimittaminen

Mikko Kärnän edustajantoimen päättymisen johdosta on valittava jäsen hallintovaliokuntaan ja jäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan. Euroopan parlamentin jäseneksi siirtyneen Mirja Vehkaperän tilalle on valittava jäsen liikenne- ja viestintävaliokuntaan. Mainittujen toimielinten täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 19.6.2018 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 19.6.2018 kello 11. 

3.  Olavi Ala-Nissilän vapautuspyyntö tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 47/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 86/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

Hallituksen esitysHE 87/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 57/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

10.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 74/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.6.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.30.