Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.55

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 69/2018 vp Täysistunto Tiistai 19.6.2018 klo 14.10—18.52

Täysistunto alkoi klo 14.10. Täysistunto päättyi klo 18.52. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (14.10—15.41 ja 17.58—17.59), puhemies Paula Risikko (15.41—17.58) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (17.59—18.52). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-198234Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Edustaja Paavo Väyrynen on 12.6.2018 tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Kansalaispuolueen eduskuntaryhmä (kp), ruotsiksi Medborgarpartiets riksdagsgrupp (mp). 

3.  Hallintovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 71/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Pertti Hakasen ja varajäseneksi edustaja Ulla Parviaisen. 

4.  Liikenne- ja viestintävaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 72/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi liikenne- ja viestintävaliokunnan jäseneksi edustaja Olavi Ala-Nissilän. 

5.  Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 73/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Markku Rossin. 

6.  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 74/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi edustaja Antti Kurvisen. 

7.  Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

VaaliVAA 75/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi edustaja Eerikki Viljasen. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 41/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen tuesta Afganistanille ja Suomen osallistumisen lisäämisestä Resolute Support -kriisinhallintaoperaatiossa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2018 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2017

KertomusK 16/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvien 1.-9. ja 11.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 34/2018 vp sisältyvän 10. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 74/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 10-11, 99/2016 vp, 52-53, 59, 86/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 32/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksiHallituksen esitys eduskunnalle yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 147/2017 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 147/2017 vp
Hallituksen esitysHE 11/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 63/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 180/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 13, 32/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2018 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 20.6.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.52.