Viimeksi julkaistu 2.6.2021 20.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 69/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 2.6.2021 klo 14.00—19.30

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 19.30. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.57 ja 17.59—19.30) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (15.57—17.59). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-379603Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

VälikysymysVK 3/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-379362
Epäluottamusehdotus 1.6.2021
Liite 1A
Ainoa käsittely

Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2021 vp
LakialoiteLA 1, 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 4/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 1, 2/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 95/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 96/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Hallituksen esitysHE 64/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 3.6.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.30.