Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
7
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 17.5.2019 klo 13.02—13.32
Täysistunto alkoi klo 13.02. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti puhemies Antti Rinne (13.02—13.32). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254265
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 1/2019 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
3
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 21.5.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 
Viimeksi julkaistu 17.5.2019 16.09