Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
7
2021 vp
Täysistunto
Torstai 11.2.2021 klo 16.00—22.01
Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 22.01.  
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—18.00 ja 19.58—22.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (18.00—19.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-350105
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
opetusministeri
Jussi
Saramo
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys turpeen käytön vähentämisestä (Mauri Peltokangas ps)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys vanhusten kotihoidosta (Pia Kauma kok)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maan käynnistämisestä koronarokotusten jälkeen (Antero Laukkanen kd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys yritysten toimintamahdollisuuksista (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys ryhmäkanteen nostamisesta kartellitapauksessa (Eveliina Heinäluoma sd)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta (Tiina Elo vihr)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys romutuspalkkioista (Joonas Könttä kesk)
Suullinen kysymys
SKT 15/2021 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 14/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 240/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
13
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 12.2.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.01. 
Viimeksi julkaistu 24.3.2021 16.49