Viimeksi julkaistu 17.6.2022 15.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 73/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2022 klo 13.59—18.34

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.34. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (13.59—15.58), ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—17.53) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.53—18.34). Georgian parlamentin puhemies Šalva Papuašvili seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa. 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-33744Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Noora Koposen vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 19/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3. Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 31/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Jenni Pitkon ja varajäseneksi edustaja Tiina Elon. 

4. Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 32/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Emma Karin. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2021 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 13/2020 vp, 20/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 49/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2022-AK-33730
Lausumaehdotus 15.6.2022
Liite 7A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 36/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 4/2022 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

10. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2022 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

16. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 16.6.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.34.