Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.56

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 74/2018 vp Täysistunto Tiistai 26.6.2018 klo 13.59—17.57

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 17.57. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (13.59—16.00) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.00—17.57). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-199479Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Uusi edustaja

Ilmoitettiin uusi edustaja. 

3.  Lakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 66/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan. 

4.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 78/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan. 

5.  Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 79/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Hanna-Leena Mattilan. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 40/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 83/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 49/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2018 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 74/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 14/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 10-11, 99/2016 vp, 52-53, 59, 86/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvatoimista Maahanmuuttovirastossa ja yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 83 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 32/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 45/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 63/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 45/2018 vp sisältyvät 1. ja 13. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 45/2018 vp sisältyvien 2.-12. ja 14.-21. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 180/2017 vp
ToimenpidealoiteTPA 13, 32/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 180/2017 vp sisältyvät 1.-14. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 24/2015 vp, LA 46/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 75/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 75/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 57/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 57/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 58/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 58/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elohopeasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 78/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

18.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 27.6.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.57.