Viimeksi julkaistu 11.6.2021 10.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 74/2021 vp Täysistunto Torstai 10.6.2021 klo 16.00—19.43

Täysistunto alkoi klo 16.00. Täysistunto päättyi klo 19.43. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—17.58) ja puhemies Anu Vehviläinen (17.58—19.43). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-381741Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ympäristövaliokunta on 9.6.2021 valinnut puheenjohtajakseen ed. Juha Sipilän. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko oikeusministeri Anna-Maja Henriksson perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen kuntaministeri Sirpa Paatero sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys veropolitiikasta (Lulu Ranne ps)

Suullinen kysymysSKT 124/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys maakuntaverosta (Petteri Orpo kok)

Suullinen kysymysSKT 125/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys eläkerahastojen tuotoista (Sari Tanus kd)

Suullinen kysymysSKT 126/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys koronarajoitusten purkamisesta (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 127/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys koulujen sisäilmaongelmien korjaamisesta (Jari Myllykoski vas)

Suullinen kysymysSKT 128/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys työvoiman saatavuudesta (Mikko Ollikainen r)

Suullinen kysymysSKT 129/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Atte Harjanteen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 22/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Mirka Soinikosken vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 23/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

6.  Inka Hopsun vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 24/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Saara Hyrkön vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 25/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 11/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

9.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 13/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 91/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 92/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2021 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2021 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n ja yliopistolain muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2020 vpMatias Marttinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

18.  Lakialoite laeiksi osakesäästötilistä annetun lain 5 ja 17 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 53 b §:n 6 momentin ja verotusmenettelystä annetun lain 32 c §:n kumoamisesta

LakialoiteLA 4/2021 vpMatias Marttinen kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

19.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 11.6.2021 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.43.