Viimeksi julkaistu 21.6.2022 7.45

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 74/2022 vp Täysistunto Torstai 16.6.2022 klo 16.01—19.54

Täysistunto alkoi klo 16.01. Täysistunto päättyi klo 19.54. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (16.01—17.53) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (17.53—19.54). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-34247Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys EU:n sosiaalisesta ilmastorahastosta (Jani Mäkelä ps)

Suullinen kysymysSKT 123/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys ansiotulojen verotuksen keventämisestä (Markku Eestilä kok)

Suullinen kysymysSKT 124/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys laivojen jätevesien tyhjentämisestä (Sandra Bergqvist r)

Suullinen kysymysSKT 125/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 33/2022 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Emma Karin. 

4. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 2.12.2022. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 32/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 47/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 67/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 79/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2022 pidettävään täysistuntoon. 

11. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 16.6.2022 klo 20.05. Täysistunto lopetettiin klo 19.54.