Viimeksi julkaistu 11.6.2021 14.04

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 75/2021 vp Täysistunto Perjantai 11.6.2021 klo 12.58—13.07

Täysistunto alkoi klo 12.58. Täysistunto päättyi klo 13.07. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.58—13.07). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-381855Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 10.6.2021 antanut hallituksen esitykset HE 98-104/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 213, 266, 301, 314-319, 322, 323, 326, 335, 336, 338/2021 vp. 

3.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 30/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Iiris Suomelan. 

4.  Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 31/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi perustuslakivaliokunnan varajäseneksi edustaja Iiris Suomelan. 

5.  Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 32/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi valtiovarainvaliokunnan jäseneksi edustaja Iiris Suomelan ja varajäseneksi edustaja Inka Hopsun. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 84/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 52/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 15.6.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.07.